Adatkezelési Irányelvek

Adatkezelő adatai

  • Adatkezelő Fecsó Andrea egyéni vállalkozó
  • Székhely: 1041 Budapest, Rózsa utca 52.
  • Adószám: 67737093-1-41
  • Kibocsájtó: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
  • Szerződés nyelve: magyar
  • Elérhetőség: fecso [kukac] fecso.hu

Adatfeldolgozó adatai

  • Cégnév: Netmask Interactive Kft.
  • Székhely: 1131. Budapest, Nővér u. 110.
  • Elérhetőség: ugyfelszolgalat [kukac] netmask.hu

Adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik jelen honlapot meglátogatják. Ez a tájékoztató elsősorban azon személyeknek szól, akik a látogatás alkalmával személyes adatokat adnak meg valamely böngészési folyamat során. Az irányelvekben nem említett adatvédelmi kérdésekben a Vonatkozó Jogszabályokban írt általános adatvédelmi rendelkezések az irányadók.

A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Tájékoztatunk, hogy pusztán az oldal böngészése során nem kerülnek személyes adataid a birtokunkba, technológiailag tiltjuk IP címed harmadik fél által történő személyedhez köthetőségét. Személyes adatokat kizárólag a te beleegyezéseddel, kizárólag az alábbiakban felsorolt feltételek betartása mellett gyűjtünk.

 

Böngésző sütik (cookie-k) kezelése

A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a látogatás időpontját, a meglátogatott oldal URL-jét), melyek személyes azonosításra nem alkalmazhatók, de statisztikai célokat szolgálnak. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, azokból a felhasználóra vonatkozóan személyes adat nem következtethető.

A fecso.hu weboldal megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény érdekében a böngésződben a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

Milyen böngésző sütik (cookie-k) vannak használatban?

– Fecso.hu weboldal böngésző sütije;
– Google Analytics böngésző sütije (anonim IP technológia: IP címedet sem mi, sem a Google nem látja);
– Közösségi oldalak böngésző sütijei (Facebook, Google, Twitter, Pinterest).

Harmadik felek által használt cookie-k

A harmadik felek által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját. Ezen cookie-kat nem a jelen honlap helyezi el a böngészőben, hanem harmadik felek.

Hogyan törölhetem a böngésző sütiket?

A sütiket a böngésződben törölheted.
Google Chrome böngésző esetén kattints az URL cím melletti Biztonságos feliratra, majd a Cookie-k hivatkozásra! Az előugró ablakon ki tudod választani a törlendő cookie-t.
Firefox esetén kattints a zöld lakatra az URL cím mellett, majd a felugró ablakban a weboldal neve melletti jobbra mutató nyílra! Ezt követően válaszd a További tudnivalók hivatkozást, majd a Sütik megtekintése gombot! Az előugró ablakon ki tudod választani a törlendő cookie-t.

– Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
– Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
– Apple Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
– Internet Explorer 8 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
– Internet Explorer 9 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
– Internet Explorer 10 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
– Internet Explorer 11 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Microsoft Edge – http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 

Személyes adatok kezelése

Milyen céllal történik az adatgyűjtés?

Személyes adataidat abban az esetben kérjük el, ha webshopunkból terméket rendelsz, illetve, ha hozzászólást írsz valamely termékhez, illetve blogbejegyzéshez. Személyes adataidra azért van szükségünk ezekben az esetekben, hogy a megrendelt terméket ki tudjuk szállítani neked, illetve a rendeléseddel összefüggésben kapcsolatot tudjunk tartani veled. Hozzászólásod esetén azért kérjük el nevedet, e-mail címedet, hogy az úgynevezett spam hozzászólásokat ki tudjuk szűrni.

Milyen személyes adatok kerülnek bekérésre?

Regisztrációval összekötött megrendelés esetén:

– név;
– e-mail cím;
– telefonszám;
– cím.

Termékértékelés, hozzászólás esetén:

– név;
– e-mail cím.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű megvalósulástól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli. A megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Miért van szükség ezekre az adatokra?

Fenti adatokra kizárólag kapcsolattartási célból van szükség,  amennyiben személyes adataidat megadtad nekünk, úgy annak törlését bármikor kérheted tőlünk elektronikusan vagy postai úton.

Mennyi ideig tároljátok a megadott személyes adatokat?

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig tároljuk.

Ki az adatkezelő személye?

Adataidat az oldaltulajdonos, mint Adatkezelő kezeli.

Az adatok biztonsága

Adatkezelő mindent megtesz a megadott személyes adatok biztonságáért. A megadott személyes adatokat a weboldal tárhely szolgáltatójának (Netmask Interactive Kft., 1131 Budapest, Nővér u. 110.) biztonságos szerverein tároljuk.

Regisztráció törlése

Az oldalon történt regisztrációd törlését bármikor kezdeményezheted. Ezt kérjük, e-mailben vagy postai úton jelezd nekünk, és regisztrációd törlését megindítjuk. Tájékoztatunk, hogy ebben az esetben korábbi rendeléseid láthatósága elveszik, azokat nem tudjuk visszaállítani többet.

Kik láthatják a személyes adataimat?

Regisztrációval összekötött rendelés esetén az Adatkezelő, illetve kiszállítással történő megrendelés esetén a Magyar Posta Zrt. Hozzászólás, termékértékelés esetén adataidat kizárólag az Adatkezelő látja.

Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (Info törvény 22. §), továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

·  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

·  2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

· 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.